مشاوره

کانون طراحی نوين نگر سعي بر آن دارد، از ابتداي راه (ارتباط با مشتري) در كليه زمينه هاي تبليغاتي، خدمات مشاوره اي خود را با بهترين نحو در جهت رضايتمندي مشتريان در اختيار آنان قرار دهد.

 خدمات مشاوره اين کانون طراحی نوين نگر عبارتند از:

ارزيابي پژوهش، و تحقيقات در ارتباطات با نوع تبليغات سازمان در زمان گذشته و حال

تشكيل اتاق فكر جهت ارائه طرح‌هاي خلاقانه، نوآوري در ارائه خدمات و محصولات و . . .

خلق شعار، نام تجاري، رنگ سازماني و پيامهاي تبليغاتي با توجه به مفهوم‌هاي ارتباطي در رسانه و . . .

ارائه كانسپت‌هاي اصلي در استراتژي تبليغاتي با توجه به بودجه بندي مشتريان

اعلام مناسبترين راه عملياتي متناسب با حوزه فعاليتي مشتري

طراحي كمپين تبليغاتي (رخدادهاي ارتباطي، سناريو، طراحي، رسانه و . . . )

پياده سازي طرح ها با نظارت عملكرد مشاور


810fd853119bf80081e2c1e87ec69e28.jpg